(Vormgeving button door: Massimo Randag)

Foto: Sofie Knijff
 


 
Het productie-team van Malende Vlinders / Raving Butterflies bestaat uit Hyeonju Heideman, roepnaam Zyuli, en Eric Wobma (hier bij de wrap van de draaidag van ‘Voor een Dubbeltje’), bijgestaan door heel veel klasse, kunde en talent. Op deze pagina’s hebben we een handvol korte films verzameld, en daar natuurlijk duidelijk de medewerkers bij vermeld.
 
Bij het verwerken van de gegevens kwam eens de reactie van een film festival dat, als we de echte namen niet wilde vermelden, we beter niets konden invullen. Want Mick, Nick & Kick als heads of department, dat kon natuurlijk niet juist zijn.
Hier gaan we dus echt geen namen noemen, maar danken iedereen vanuit de grond van ons hart, cast, crew, postproductie- en toeleveringsbedrijven, alle vrienden, familie, kennissen en wildvreemden die telkens weer voor ons klaar wilden staan en ons hebben aangemoedigd.